קאטות‎ > ‎

קיון נידאן

קיון נידאן (קיון מספר שתיים):

1.      עמידה ביוי (מוסובי דאצ'י).

2.      צעד שמאל לעמידה גבוהה (שיזאנטאי דאצ'י) ותפיסה עם יד שמאל.

3.      אגרוף ימין לגבוה הפנים.

4.      צעד ימין.

5.      אגרוף שמאל לגבוה הפנים.

6.      צעד שמאל.

7.      אגרוף ימין לגבוה הפנים.

8.      נסיגה עם רגל שמאל לעמידה אחורית (קוקוצ'ה דאצ'י).
וחסימה עם יד ימין החוצה פנימה (אווכי אוקא?) לאחריה חסימה נמוכה באותה יד (גדן בראי)

9.      נסיגה עם רגל ימין לעמידה אחורית (קוקוצ'ה דאצ'י).
וחסימה עם יד שמאל החוצה פנימה (אווכי אוקא?) לאחריה חסימה נמוכה באותה יד (גדן בראי)

10.  נסיגה עם רגל שמאל לעמידה אחורית (קוקוצ'ה דאצ'י).
וחסימה עם יד ימין החוצה פנימה (אווכי אוקא?) לאחריה חסימה נמוכה באותה יד (גדן בראי)

Comments